E-Boks

Få E-Boks integreret i Unik Advosys

Med integration til e-Boks kan du sikkert fremsende dokumenter direkte til modtagers e-Boks. Du får hurtigere levering sammenlignet med almindelig post. Modtager kan sikkert opbevare sine dokumenter i e-Boks.