6 ekstra sagsspecialer til dit Unik Advosys

Inkasso, konkurser, dødsbo er bare nogle af de sagsspecialer, vi har udviklet ekstra moduler til i Unik Advosys. Alle vores sagsspecialer er udviklet som tillægsmoduler til grundmodulet.

Advokatsystem med sagsspecialer giver dig overblik fra start

Ligesom de andre moduler i Unik Advosys, hjælper modulerne til sagsspecialer dig til at effektivisere og digitalisere dine processer.

Du nedsætter tidsforbruget til sagsbehandling. Sagt på en anden måde – du kan håndtere flere sager med samme personaleressourcer.

Fælles for modulerne er, at vi genbruger data – oplysningerne taster du kun én gang, og alle beregninger bliver automatisk beregnet.

Unik Advosys er et standard advokatsystem, der er opbygget af moduler, inklusiv muligheden for sagsspecialiserede moduler. På den måde kan du opbygge den løsning, der passer til dig og dit kontor.

Inkassomodulet

Få overblik over dine inkassosager og effektiviser din sagsbehandling.

Til almindelig-, partebrevs-, realkredit og huslejeinkasso hjælper modulet dig til at gøre arbejdsprocessen lettere og overblikket større.

Spar endnu mere tid:
  • Automatiser dine sager med direkte søgning og indberetning til RKI og DBR
  • Optimer overholdelsen af afdragsordninger med Betalingsservice
  • Spar tid på kommunikation med kreditorer ved hjælp af Unik Webadgang.

Konkursmodulet

Konkursmodulet er din værktøjskasse til både store og mindre boer.

Du arbejder effektivt med kreditorinformationer, anmeldelser og fordringslisten, og kan få et hurtigt overblik over anmeldte/godkendte krav i konkursordenen. Du håndterer nemt momsregnskabet og henter hurtigt poster fra sagens kontokort til boopgørelsen. Du får desuden automatisk beregnet udlodningen. 

Spar endnu mere tid:
  • Brug bankintegration og foretag hurtigt og nemt udlodning
  • Slip for at indhente og vedligeholde kontonumre med udbetaling til NemKonto.
Læs mere

Dødsbomodulet

Har du blot 8-10 dødsboer om året, betaler det sig at tilkøbe dødsbomodulet.

Du arbejder målrettet med behandling af dine dødsboer.  Registrer alle vigtige oplysninger om dødsboet, arvinger, aktiver og passiver, og hvordan arven fordeles.

Dødsbomodulet effektiviserer desuden din sagsbehandling med automatisk udbetaling af arv og postering i kassekladden.

Spar endnu mere tid:

Arbejder du med insolvente boer, kan du med fordel benytte konkursmodulet i samspil med Dødsbomodulet til fordringsliste og beregning af udlodning.

Læs mere

Handelsmodulet

Sagsbehandlingen bliver mere effektiv og du bruger mindre tid på at udarbejde alt fra overdragelsesaftale til refusionsopgørelse, skema fortrydelsesret, tilbud ejerskifteforsikring, tilstandsrapport m.v.

 

Handelsmodulet kan håndtere alle ejendomstyper og leveres med standard skabeloner til de forskellige typer ejendomme, og ekstra kan let tilføjes. Handelsmodulet har alle funktioner til udarbejdelse og beregning af refusionsbeløb.

 

Med handelsmodulet kan du danne oplysninger til pantebreve, herunder amortiseringsplan og kreditoplysninger.

Gældssaneringsmodulet

Arbejder du med gældsaneringssager, har du brug for et værktøj til at håndtere sagerne?

 

Systemet giver dig overblikket over søgernes økonomiske udvikling over en 5 årig periode. Du bliver hurtigt opmærksom på faktorer, der spiller ind på afviklingen – f.eks. tager løsningen højde for, hvis søgeren har børn.

 

Du kan som ved de andre moduler, genbruge indtastede data, så du slipper for at foretage dobbeltarbejde. 

 

Selskabsmodulet

Med modulet får du et værktøj til dit arbejde med stiftelse af selskab, selskabets ekspeditioner og overblik på den.

 

Hvis du følger selskaber med bestyrelser/er en del af bestyrelser, så er denne løsning lavet som en sag pr selskab med mappestrukturen til dokumenter.

 

Du har stamsager og ekspeditionssager, og til sidst flytter du sagen op i stamsagen, så du har alt samlet ét sted.

 

Du tilkobler også data fra CVR-registeret. 

Unik bolig

Hør mere..

Kontakt direkte eller bliv ringet op

Bestil et tilbud eller en demo i dag og få det komplette produktoverblik.

Vi afholder både fysiske og digitale møder alt efter dit ønske.

Kontakt

Claus Christensen