Compliant sagsoprettelse Unik Advosys

Udgivet d. 15.06.2020

Vi oplever større fokus på compliance og Know Your Custumer (KYC). Vi har derfor i efteråret 2019 igangsat udviklingen af en løsning, der gør det lettere for vores brugere, at indtaste og indsamle oplysninger til sagsoprettelsen.

 

Løsningen bliver en webapplikation, hvor brugeren indtaster de relevante sagsoplysninger og hvor applikationen på baggrund af et CVR-nummer, automatisk indhenter oplysninger fra CVR registret med legale og reelle ejere, tjekker EU’s sanktionsliste og Finanstilsynets PEP-liste. Med andre ord slipper brugeren for at skifte mellem sagsbilledet og stamkartoteket når sagen oprettes.

 

Når alle de relevante oplysninger er indsamlet eller indtastet, kan sagen importeres til Unik Advosys, enten af en sagsopretter eller af brugeren, afhængig af jeres interne regler.

 

Vi udvikler løsningen i samarbejde med nogle af vores kunder, der er langt i arbejdet med compliance og KYC.

 

Webapplikationen bliver et tilkøbsmodul og er klar i første udgave til efteråret 2020. Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte Peter Gradman på pg@unik.dk