Solutions that work for you

Effektiv overblik ud til yderste arving

Få de rigtige redskaber til en målrettet og effektiv dødsbobehandling. Med Unik Advosys’ dødsbomodul får du et effektivt overblik ud til yderste arving.
ajo-ini-1160×890
MWI-LLW_695x640

Få en mere effektiv behandling af dødsboer

Med mange dødsbosager, er det vigtigt at have de helt rigtige redskaber til en hurtig og effektiv sagsbehandling. Og faktisk kan det allerede betale sig, fra når du håndterer 8-10 sager om året.

Du arbejder målrettet med behandling af dine dødsboer.  Registrer alle vigtige oplysninger om dødsboet, arvinger, aktiver og passiver, og hvordan arven fordeles. Dødsbomodulet effektiviserer desuden din sagsbehandling med automatisk udbetaling af arv og postering i kassekladden.

Når du vælger Unik Advosys, får du en samlet standardløsning, hvor du genbruger de indsamlede oplysninger, så du sparer tid på indtastning.

124 af de 149 autoriserede advokater bruger allerede vores veludviklede dødbomodul, når de skal håndtere størstedelen af millionmarkedet for dødsboer 

hus_banner_1920x1080

Integration til Skifteportalen

Få automatisk hentet registrerede krav direkte fra Skifteportalen

Dødsbomodulet sikrer jer en målrettet og funktionel behandling af jeres dødsboer

Dødsbomodulet sikrer jer en målrettet og funktionel behandling af jeres dødsboer, og her kan I registrere oplysninger om:

  • Dødsboet, herunder oplysninger om botype
  • Hvorvidt afdøde hensad i uskiftet bo efter tidligere afdød ægtefælle
  • Arvinger, herunder oplysning om evt. værge/skifteværge samt mulighed for angivelse af slægtskab/arveklasse. Endvidere mulighed for søgning på arvinger i dødsbomodulets eget søgesystem
  • Hvorvidt boet er insolvent, samt mulighed for angivelse af, hvorvidt faciliteterne i Unik Advosys Konkursmodul ønskes tilgængeligt – dette forudsætter tilkøb af konkursmodulet,
  • Aktiver og passiver til brug i åbningsstatus
  • Aktiver og passiver til brug i dødsboopgørelse
  • Hvorledes arven fordeles

Ved udbetaling af arv kan der automatisk foreta­ges elektronisk overførsel til pengeinstitut – og posteringerne overføres automa­tisk til en kassekladde

1160×890-tom-ann-daniel
cch-695×640

Vil du høre mere?

Kontakt Claus

Kontakt Claus herunder eller ring på +45 39 75 04 21