Privatlivs- og cookiespolitik

Det er vigtigt for os at beskytte dine persondata og rettigheder. Derfor kan du i denne privatlivspolitik læse mere om hvilke af dine data vi behandler og med hvilke formål. Unik er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger eller for at gøre dine rettigheder som registreret gældende, kan du gøre det på: unik@unik.dk

Såfremt du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med lovgivningen, kan du indgive en klage hos Datatilsynet. Dette kan ske på Datatilsynets hjemmeside.

Indsamling af dine persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, firma, firmaadresse, e-mail, stilling og telefonnummer.

Disse oplysninger bruges til behandling af dit køb og levering af vores ydelse, samt administration af din relation til os.

Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, firma, firmaadresse, e-mail, stilling og telefonnummer.

Disse oplysninger bruges til behandling af vores køb/ydelser, samt administration af din relation til os.

Derudover tager vi forbehold for, at vi i visse tilfælde indsamler nogle af de oplysninger på dig, som du måtte have gjort tilgængelige på sociale medier, herunder særligt LinkedIn. Dette kan både være almindelige og personfølsomme oplysninger, og disse behandles derfor efter Persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra e.

Vi indsamler ligeledes oplysninger fra CVR-registeret på baggrund af CVR-numre.

Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker ved alm. tilgang til indhold, f.eks. hvis du udfylder formularer på siden, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent el.lign.

Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, din IP-adresse, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer og e-mail, eksempelvis når du udfylder én af vores kontaktformularer. Disse oplysninger bruges til at indsamle viden om adfærd på vores hjemmeside, så vi kan forbedre vores produkter og tjenester, samt til administration af din relation til os.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

 

UnikNyt

Når du udfylder oplysningerne og tilmelder dig UnikNyt fungerer dette som et samtykke. Du samtykker derfor både til at vi må sende dig nyheder, men også til at vi må behandle dine personoplysninger i den forbindelse. Du kan til hver en tid ændre i eller trække dit samtykke tilbage.

Vi bruger Dynamics Marketing til at udsende UnikNyt, og behandler og opbevarer derfor dine personoplysninger sammen med dit samtykke i Dynamics Marketing.

Hvis du trækker dit samtykke til modtagelse af UnikNyt tilbage, sletter vi også dine personoplysninger, medmindre vi behandler dem til et andet formål, eksempelvis fordi du er kunde hos os.

Behandling af dine data

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Ajourføring af data

Da vores service er afhængige af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse såfremt der er relevante ændringer i dine data. Du kan benytte dig af kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele dine ændringer, hvorefter vi vil sørge for at opdatere dine persondata. Bliver vi selv opmærksomme på, at dine data ikke er korrekte, så opdaterer vi selv dine oplysninger.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Datamodtagere

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af IT-løsninger samt vores underleverandører. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Hvis du har spørgsmål til Uniks behandling af dine persondata kan du kontakte os via kontaktoplysningerne øverst.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, hvis du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. Dette er dog betinget af, at det teknisk kan lade sig gøre, og at indsamlingen af oplysninger er baseret på enten samtykke eller kontrakt. Flytningen af dine oplysninger må heller ikke krænke andre personers rettigheder eller frihedsrettigheder.

Brug af Teamviewer ifbm. support

Ifbm. supportsager er der nogle gange brug for at kunne gå online på jeres system. Det sker enten via Teamviewer eller UnikConnect. Du kan downloade Teamviewer gennem et link på www.unik.dk. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at du downloader et tredjeparts program, som Unik ikke har mulighed for at regulere.

Teamviewer er derfor også dataansvarlig for dine data, når du benytter dig af applikationen.

Cookies

Hvis du samtykker til det, indsamles der oplysninger om dig (cookies), som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker at der indsamles oplysninger, skal du blot vælge cookies fra ved brug af Cookie Information (cookie symbolet i nederste venstre hjørne).

Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Oplysningerne fra cookies bliver behandlet i Google Analytics og Leadfeeder. Disse er derfor databehandlere til Unik.