Gældssanering

Gældssaneringsmodulet giver dig redskaber til en effektiv sagsbehandling.

I Status har du overblik over kreditorerne og de anmeldte krav og kan oprette evt. aktiver. Du kan udarbejde budget og børnebudgetter, foretage rådighedsberegning og ændringer i budget.

Ved udlodning får du vist den beregnede dividende med de månedlige indbetalinger inkl. ændringer.

Ud fra de oprettede oplysninger kan du danne gældssaneringsforslag, og du kan også håndtere sager med 2 gældssanerings-søgende og sager, hvor gæld er opstået før samliv.

Til modulet medfølger en udbygget standard paradigmasamling.

Det er desuden muligt at overføre restfordringen fra udloddede anmeldelser i konkurs til anmeldelser i gældssanering. Forudsætningen er, at du har moduladgang til konkursmodulet og der er dannet en udlodning i konkurs.


Vil du høre mere?

Tøv ikke med at booke os til en demo fysisk eller via Teams. Kontakt Claus fra Unik Advosys i dag.