Handel

Handelsmodulet sikrer en målrettet og funktionel behandling af jeres handler, hvor I har et sublimt overblik over alle sagens relevante oplysninger både, hvad angår sagens parter, herunder køber og sælger, selve ejendommen og dens relevante oplysninger. Systemet tilpasser oplysningerne alt efter hvilken ejendomstype, der bliver handlet.

Økonomien i handlen herunder hovedstol, restgæld på lån og renteprocenter styrer du også via sagen. Ligesom formalia som sikkerhedsstillelse, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring  håndteres her.

Modulet indeholder en veludbygget skabelonpakke med bl.a. købsaftaler, refusionsopgørelse, varianter af pantebreve fx sælgerpantebreve, hvor også salærberegning, amortiseringsplaner og kreditoplysninger  indgår.


Vil du høre mere?

Tøv ikke med at booke os til en demo fysisk eller via Teams. Kontakt Claus fra Unik Advosys i dag.