Bankafstemning og import

Digitaliser og automatiser kontoafstemningen med Unik Advosys modulet Automatisk kontoafstemning og import.

Unik Advosys modulet henter automatisk posteringer fra pengeinstitutter og afstemmer dem med de posteringer, der er bogført i Unik Advosys.

Hvis der er posteringer i pengeinstitutterne, der endnu ikke er bogført i Unik Advosys, kan du overføre posteringerne til en kassekladde i Unik Advosys.

Posteringerne i pengeinstituttet kan f.eks. være træk på kreditkort, rente og gebyr posteringer samt øvrige posteringer, der automatisk hæves i pengeinstituttet.

Når konti er afstemt, kan der udskrives en afstemningsrapport, der dokumenterer afstemningen.

Modulet anvender EU direktivet PSD2 om Open Banking, der pålægger pengeinstitutterne at give tredjepartsvirksomheder mulighed for at udbyde tjenester med kontooplysninger.

PSD2 omfatter alene betalingskonti, så som udgangspunkt håndteres konti der er oprettet som betalingskonti, men flere pengeinstitutter formidler også data fra andre kontotyper, fx lånekonti.