Bibliotek

I Biblioteksmodulet registreres advokatkontorets bøger, tidsskrifter med mere, således at det er let og hurtigt at få en oversigt over, hvilke bøger eller artikler der findes om et be­stemt emne.

I biblioteksmodulet er det muligt at registrere udlån, så det er let at finde bøgerne – selv om de ikke lige står på deres plads.

Der er i biblioteksmodulet mulighed for at oprette egne emnekategorier og beskrivelser til brug for efterfølgende søgning. Det er derfor let at få en oversigt over hvilke udgivelser kontoret råder over indenfor et bestemt emne.

Kontakt Claus på cch@unik.dk i dag, for at høre mere.