Debitor

Lad være med at håndtere dine dårlige betalere manuelt for debitormodulet indeholder værktøjer til at inddrive Advokatkontorets forfaldne fakturaer, samt udligning af disse. Udligningen kan ske såvel efter ”Åben post” eller ”Saldo metoden”.

I kan i modulet opsætte en proces for opfølgning på debitorerne, vi kalder den en fakturarykker-guide, og giver dig mulighed for automatisk at udskrive rykkerskrivelser og kontoudtog til debitorer på baggrund af skyldige fakturaer. I forbindelse med rykkerprocedurerne kan der foretages renteberegning af det skyldige fakturabeløb, ligesom der kan tilskrives rykkergebyr. Både renter og gebyr kan I vælge at medtage i rykkerbrevene.

I har mulighed for at oprette rykkerundtagelser og rykkernotater, dels på klienten, dels på den enkelte faktura. Du kan danne debitorkontoudtog, der viser de forfaldne ubetalte fakturaer. Kontoudtoget viser de fakturaer, der er dannet til debitoren, uanset hvilken sag, fakturaen er dannet på.