Slip for decembers fakturerings travlhed

Modulet Dynamisk fakturering gør det let og hurtigt at klargøre sager til fakturering, så du kan lave det løbende over hele året og slippe for den travle faktureringsmåned i december.

Tid sparet, fejl minimeret og likviditet sikret

Mange steder er det stadig udbredt praksis, at en meget stor del af omsætningen faktureres sidst på året i advokatbranchen. Det betyder, at der udarbejdes rigtigt mange fakturaer i december måned, men det giver ekstra travlhed, risiko for fejl og manglende likviditet i løbet af året.

Vi anbefaler derfor, at du fakturerer sagerne med fast interval, f.eks. hver måned eller hvert kvartal. De sager der ikke er afsluttet, bør aconto faktureres. Når du fakturerer med faste korte intervaller, øger du din likviditet og der er større sandsynlighed for at kunderne betaler, fordi de får en faktura på et tidspunkt, hvor de kan huske, hvad der er aftalt og udført – og risikoen for tab på debitorer minimeres.

Hvordan virker det?

Med Dynamisk fakturering får du et værktøj til hurtigt at få overblik over hvilke sager, der kan/bør faktureres. Det er let at tilpasse salær og salærredegørelsen samt sende sagerne videre til godkendelse.

Modulet indeholder funktioner til godkendelsesproces og til at sende sagerne videre til fakturering. Derudover kan du hurtigt udarbejde fakturaen.

Med få klik gør I fakturaer klar til fakturering og overlader eventuelt arbejdet med godkendelse og endelig fakturering til en anden medarbejder. Se to eksempler på håndtering af processen i den røde boks.

Der er således forskellige muligheder, idet modulet er fleksibelt og kan deles op i flere trin: Klargøring – Godkendelse – Færdiggørelse.

Hvad koster det, og hvordan kommer jeg igang?

Prisen afhænger af antal brugere, og kontakter du Kristian nedenfor, kan han hurtigt beregne en pris for dig.

Det er nemt og hurtigt at komme i gang. Det er selvfølgelig vigtigt, at du registrerer tid på dine opgaver for at kunne fakturere aconto, men derudover skal du kun bruge få timer til opsætning via fjernundervisning og ellers tage stilling til, hvor ofte du vil fakturere dine kunder.

Eksempel på processen:

• Jurist/ sagsbehandler klargør sagerne til fakturering
• Ansvarlig jurist godkender
• Sekretær eller faktureringsmedarbejder danner og sender fakturaerne

 

Eller

 

• Sekretær klargør sagerne til fakturering
• Jurist/sagsbehandler godkender
• Sekretær eller faktureringsmedarbejder danner og sender fakturaerne

Husk også at spørge Kristian om Slutfakturering (salærjustering)

Unik Advosys tilbyder også en løsning af salærjustering ved sagens afslutning, vi kalder modulet Slutfakturering. Slutfakturering anvendes når en sag har været aconto faktureret, og der er behov for at omregne dækningsprocent på time-/sagsposter og foretage ny salærfordeling.

Der er funktioner til at rette over-/underdækningsprocent på alle tidligere fakturerede time-/sagsposter. Du kan danne ny salærfordeling på hele salæret – også det tidligere fakturerede. Du sparer tid på manuelt at skulle fordele salæret retfærdigt. Desuden får du et korrekt datagrundlag.

Unik bolig

Vil du høre mere?

Bestil et tilbud eller en online demo i dag

Bestil et tilbud og book et uforpligtende online demomøde hos Kristian Sundbøl, og få indsigt i hvad Dynamisk fakturering kan betyde for din tid, likviditet og fakturahåndtering.

Kontakt

Kristian Sundbøl