Ferie/ fri og flex

Ferie/flex modulet sikrer på baggrund af de indtastede timer en korrekt opgørelse af hver enkelt medarbejders beholdning af ferie- og flextimer, samt en opgørelse over antallet af sygedage, kursusdage mv. Oplysningerne hentes direkte fra time-/sagskartoteket, og kræver derfor ikke yderligere registrering for den enkelte medarbejder.

Pr. medarbejder er det endvidere muligt at danne en rapport i Excel, der viser ovenstående beholdninger, samt udvikling i den debiterbare tid i forhold til det time-/sagsbudget der er lagt.

Kontakt Claus på cch@unik.dk i dag, for at høre mere.