NemKonto

Med NemKonto-integrationen slipper du for besværet med at indhente og vedligeholde kontonumre på de personer og virksomheder, som du foretager udbetaling til. Med NemKonto udbetaling skal I blot have et CVR. eller et CPR- nummer på dem, I ønsker at foretage udbetaling til.

Udbetalingen kan foregå direkte fra sagen og overføres automatisk til bogholderiet og filen til banken bliver dannet – dermed sparer I indtastninger i såvel banksystem og bogholderi.

En løsning med NemKonto forudsætter, at I har indgået en NemKonto aftale med jeres pengeinstitut.