Scanning

Skulle du modtage fysiske dokumenter kan scanningsmodulet via din Multifunktionsprinter lægge de indscannede dokumenter på plads i Unik Advosys.

Med Scanningsmodulet kan indkomne breve/dokumenter nemt journaliseres på sagen blot ved på en kopi/printer at indtaste sagsnummer efterfulgt af en dokumentkode. Herefter vil dokumentet være at finde i sagsmappen, sammen med den øvrige korrespondance.

Via beskedsystemet i Unik Advosys får postmodtageren på sagen automatisk besked om, at der er scannet et nyt dokument ind på sagen.