Software-Robot

Vi kan tilbyde at automatisere indtastning af oplysninger eller automatisere trivielle operationer ved hjælp af softwarerobotter.

Disse operationer kan være såvel i Unik Advosys eller mellem Unik Advosys og andre parter eksempelvis mails, hjemmesider eller andre applikationer.

Robotfunktionerne er baseret på robot teknologi udviklet og leveret af Sirenia

Kontakt Claus på cch@unik.dk i dag, for at afdække dine behov.