Time-sag

Time-sagsposter glider hele vejen igennem Unik Advosys. Via dimensioner som sag, medarbejder og aktivitet, der tilknyttes den enkelte time-sags post, fører Unik Advosys posteringen hele vejen igennem til faktureringen. I mellemtiden indgår den i rapporteringer og oversigten om forbrugt- og debiterbartid for sagen, igangværende arbejde og statistikker for sagstyper, afdelinger osv.

Værdien af time-sagsposten afgøres såvel af standardtakster på jeres medarbejdere og af indtastede specialtakster på fx sagstyper, klienter eller aktiviteter.

Tidsregistreringen kan foregår på flere måder – via tidsintervaller, standardtid på skabeloner, stopur og helt manuelt – alt kan naturligvis redigeres efterfølgende