Workflow

Workflowfaciliteterne er en integreret del af Unik Advosys, vi anbefaler dog introduktion inden anvendelse.

Ved at definere processen, som den enkelte sag skal gennemgå i en sagstype, kan I sikre gennemarbejdet og ensartet behandling af sagerne. Flowet er derudover en hjælp til medarbejderen, da næste skridt i sagsbehandlingen er defineret via processen og vejledninger kan knyttes til hver trin. Det at bruge faste workflows fjerner risikoen for fejl og forglemmelser.

Hver sagstype kan tilknyttes flere workflows.