Afstemning af samlekonti

Afstemning mellem konti i regnskabet og lejere, kreditorer, debitorer, etc., samt dokumentation heraf. Alle afstemningerne fremgår af en enkelt opgørelse, som afleveres elektronisk, så revisor har alle oplysninger samlet for alle finansenheder og samlekonti.