e-Boks

Med E-Boks modulet sendes dokumenter og indhold krypteret, så man overholder GDPR-forordningen.

Kvittering for forsendelse udstedes automatisk, så man altid kan dokumentere forsendelsen.