DataLab

Nyt værktøj til automatisk håndtering af loft på huslejestigning

Opdateret den 30. august 2022

Loft på huslejestigning

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten er blevet enige om en aftale om et loft for huslejestigning på 4 % årligt.
Dette gælder for boliglejemål, som er pristalsreguleret efter nettoprisindekset.

Grundet et kommende valg, er der usikkerhed om lovforslaget bliver vedtaget, selvom ministeren oplyser, at man har anmodet om, at aftalen indstilles til hastebehandling.

Uanset usikkerhed om aftalen bliver vedtaget af Folketinget eller ej, så er DataLab allerede i gang med at udvikle et værktøj, der automatisk kan indsætte loft på jeres huslejestigninger.

Nyt værktøj fra DataLab automatiserer håndtering af maksimal reguleringsprocent på huslejestigninger.

DataLab arbejder aktuelt på et værktøj, der automatisk kan indsætte loft på jeres huslejestigninger.

Vi udvikler værktøjet, så du kan indsætte en maksimal reguleringsprocent på jeres pristalsregulerede huslejer.

På den måde undgår I manuel registrering af loft på huslejestigninger for hvert enkelt lejemål med pristalsreguleret husleje.
Værktøjet bliver en del af programservice, så Unik Bolig kunder frit kan tage det i brug.


DataLab udvikler tillægsprodukter til Unik Bolig, der automatiserer manuelle processer i jeres administration.

” DataLab’s vigtigste mission er at hjælpe med at optimere jeres administration i Unik Bolig yderligere.
Vi arbejder med kort leveringstid, og vi tilføjer løbende nye værktøjer til værktøjskassen”.

Søren Stürup, Afdelingschef DataLab, Unik.

Udforsk og kontakt DataLab her.