Betalingsservice

Med Betalingsservice-modulet kan I lade Betalingsservice stå for opkrævning af afdrag i inkassosager, hvor der er aftalt afdragsordning.

Løsningen indeholder bl.a. faciliteter til at udsende brev til indhentning af debitoroplysninger, håndtering af betalingsservice opkrævningsgebyr, udskrivning af FI-kort fra inkasso amortisering med mulighed for tilmelding til betalingsservice og meget mere.

Du kan tilmelde debitor til betalingsservice på inkassosager. Du kan altid se status for tilmelding, som vises automatisk med dato for henholdsvis tilmelding og evt. afmelding.

Hver måned danner i en fil I Unik Advosys inkasso, med opkrævningsoplysninger til NETS Betalingsservice.

I vælger blot et menupunkt i Unik Advosys så dannes filen.

Indbetalingerne importeres til Unik Advosys på samme måde som I importerer FI-Indbetalinger.

Med Unik Advosys autoinkasso og integration til betalingsservice er det let at opkræve de månedlige afdrag og koncentrere arbejdet om de debitorer der ikke betaler eller betaler et forkert beløb

NETS Betalingsservise ydelsen er ikke indeholdt i nedenstående pris og I skal selv indgå en aftale med Nets om betalingsservice ydelsen.

Kontakt Claus på cch@unik.dk i dag, for at høre mere.