Slutfakturering

Aconto fakturering er godt for både kundeservice og likviditet, men kan give en intern skævvridning i salærfordelingen.

Den udfordring løser modulet til slutfakturering, idet funktionen internt omposterer alle aconto salær faktureringer i forhold til reel salærfordelingsaftale.

Se også Dynamisk fakturering som hjælper i aconto faktureringen og tilbyder godkendelsesflows til processen.