DataLab præsenterer

DaTech - en platform fyldt med løsninger

Skab genveje i din hverdag med DaTech og dens mange værktøjer.
1160×890-bolig-support
695×463-datalab-13

Om DaTech

En hub til alle dine applikationer

DaTech er en værktøjskasse, hvorfra DataLab leverer løsninger til optimering af Unik Bolig. Har du specifikke ønsker, eller problemer eksklusivt tilhørende din organisation, kan der i DaTech nemt tilføjes en unik applikation, der indfrier dit behov.

DaTech er frit tilgængelig og gratis for Unik’s kunder med programservice, og der følger applikationer med - så kontakt os i dag og kom i gang med en nemmere hverdag!

DaTech

Gratis applikationer

Sammen med DaTech medfølger disse applikationer

Udtræk og indberetning af solgte andelsboliger til Andelsboliginfo.dk

Andelssalg tilbyder en nem og hurtig mulighed for at udtrække og se data over jeres handlede andelsboliger i en given tidsperiode. I opsætningen vælger I selv de opkrævningstyper, der skal ligge til grund for indberetningerne.

Når det viste dataudtræk er gennemgået og er korrekt udfyldt i henhold til kravene for upload til andelsboliginfo.dk, er det muligt at gå direkte fra Andelssalg til upload på Andelsboliginfo via et link.

Find brevskabelon kan søge blandt alle oprettede brevskabeloner i Unik Bolig. Man indtaster blot et søgeord og trykker enter.

Resultatet vises på skærmen med Brevnr, Brevnavn og lidt tekst som viser den kontekst det blev fundet i.

Hvis det ønskes kan resultatet gemmes ned i Excel format.

Løsningen blev lavet i forbindelse med Ny lejelov, hvor det var vigtigt at få ændret paragraf henvisninger i strandardbrevene. Det viste sig dog hurtigt, at det ofte er nyttigt at man kan finde en given brevskabelon ud fra et eller flere søgeord. Vi har derfor valgt at fastholde vores lille ”søge-applikation” og gjort den gratis tilgængelig på DaTech platformen.

Med Debitor Prisregulator kan du regulere priser på varer i debitormodulet. Prisændringerne kan fastlægges frem i tiden, så du kan udføre arbejdet på forhånd.

Løsning til indrapportering af markedsdata til EjendomDanmarks markedsstatistik.

Hjælper dig med at få breve fra forbrugsleverandører arkiveret korrekt i Unik Bolig. Derved kan forbrugsoplysninger nemt blive sendt ud til lejerne.

Hvis forbrugsleverandøren sender filer til administratoren, kan disse gemmes på et fildrev. Forbrugsoplysning tager disse data og arkiverer dem på de respektive lejere i Unik Bolig, hvorfra de kan sendes ud til lejerne.

Med applikationen Huslejeloft kan du sætte en maksimal procentværdi på stigning i husleje på lejemål. Du kan ændre huslejeloftet på samtlige lejemål i en ejendom på én gang, eller frasortere enkelte lejemål, hvor huslejeloftet ikke skal reguleres.

Kontakt Søren Sturup på SST@unik.dk

Med Opdater testdatabase kan du opsætte et fast automatisk job, hvor der tages en kopi af Driftsdatabasen, som overskriver Testdatabasen.

Du kan påvirke en række opsætninger i Unik Bolig ved samme lejlighed, eksempelvis:

- Hvilken ”kø” leverandørregninger skal tages fra i testmiljøet. På den måde sikrer du, at der ikke bruges virkelige regninger fra den rigtige kø til testformål.

- Hvilken sti til hvor bankfiler afleveres. På den måde kommer du ikke til at generere en kreditorbetaling fra test, som ved en fejl ryger til betaling.

Penneo tager sig af dine signeringsprocesser

Med Penneo går I fra langsomme, papirbaserede processer til ubesværede digitale interaktioner. Digital signering med MitID og styring af dokumenter med Penneo er hurtigere, mere effektiv og sikker. Dine kunder får også en bedre oplevelse.

Penneo integreret i Unik Bolig

Partnerskabet mellem Unik Bolig og Penneo, gør hverdagen lidt lettere for dig som ejendomsadministrator. Med Penneo kan du effektivisere din ejendomsadministration med digital underskrift direkte integreret med Unik Bolig (via DaTech).

Pristalsregulering betyder, at lejen én gang årligt bliver reguleret med den procentdel, som nettoprisindekset er steget eller faldet med. Det vil sige, at der sker en regulering efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Smart Pristal er en applikation, der automatisk henter de nyeste pristal fra Danmarks Statistik eller anden specificeret leverandør. Dette betyder at du ikke skal holde øje med, hvornår der kommer nye reguleringer – applikationen gør det for dig.

Smart Pristal opsættes til at hente de relevante data fra Danmarks Statistik og indlæser dem automatisk i den relevante pristalstabel i Unik Bolig. På den måde er man fri for selv at vedligeholde data. Samtidig undgår du risikoen for tastefejl.

Man kan opsætte Smart Pristal til at køre på et givent tidspunkt, så man selv bestemmer, hvor ofte applikationen skal hente nye pristalsreguleringer.

 

Par dine Unloc-låse med lejemål i Unik Bolig, så lejere altid har aktiverede nøgler. Ved til- og fraflytninger i Unik Bolig advarer applikationen automatisk Unloc om, at nøglerne skal aktiveres eller deaktiveres.

Læs mere her

Med Waitly-applikationen til DaTech integreres ventelisterne i Waitly med Unik Bolig. Når en andelsbolig skal sælges, kan man via applikationen beregne den samlede overtagelsespris og løbende omkostninger for andelsboligen. Med ét klik sendes informationerne til Waitly, og de finder den næste på ventelisten.

Læs mere her

DaTech

Tilkøb

Applikationer, som kan tilkøbes DaTech.

Med Administrationsomkostningsimport bliver det nemt at importere omkostninger, der skal opkræves sammen med administrationshonoraret, fra et eksternt system til Unik Bolig.

Ud fra en CSV-fil opretter applikationen ’omkostninger’ i Unik Bolig, som efterfølgende kan findes under Ejendom\Økonomi\Omkostninger.

Når dette er gjort, kan omkostningerne medtages i faktureringen, næste gang der opkræves administrationshonorar.

Det er også muligt at automatisere importen ved at opsætte et kørselsinterval for applikationen.

ScanSolutions' løsning ScanInvoice er en intelligent, digital fakturaløsning, som fanger, tolker, verificerer og indlæser data fra alle typer fakturaer – og fra alle typer af kilder – direkte til Jeres Unik Bolig. Læs mere om ScanSolutions' ScanInvoice her.

 

DataLabs integration

Få beriget dine OIO-fakturaer fra ScanSolutions med data fra Unik Bolig, så de elektroniske fakturaer har alle nødvendige informationer for at blive sendt direkte til godkendelse eller bogføring. Integrationen finder de resterende informationer i Unik Bolig, som mangler på OIO-fakturaen og udfylder dem i Unik Bolig.

ScanMail og DataLabs integration hertil automatiserer håndteringen af post fra e-Boks og Virk, så I sparer tid og manuelt arbejde.

Hvad er ScanMail?

ScanMail fra ScanSolutions videresender automatisk indholdet fra e-Boks eller Virk til en specifik mailadresse, så det ikke kræver NemID at åbne og læse de digitale meddelelser. Læs mere om ScanSolutions' ScanMail her.

 

DataLabs integration

For yderligere automatisering har DataLab lavet en integration til ScanMail. DataLabs integration overfører automatisk de nødvendige oplysninger fra Unik Bolig til ScanMail, så ScanMail selv kan fremsende digital post til de rigtige medarbejdere, uden at dette kræver manuelt arbejde.

Det betyder, at I undgår at bruge tid og arbejdskraft på at videresende mails internt. Disse vil nu blive sendt direkte til de medarbejdere, de vedrører, i første forsøg.

BBR Sync er en applikation, som gør det hurtigere og lettere at sikre sig, at oplysningerne om de ejendomme, man administrerer, er opdaterede og korrekte i Bygnings- og Boligregisteret (BBR).

Med denne applikation kan man hurtigt og nemt danne sig et overblik over, hvorvidt oplysningerne i BBR stemmer overens med tilsvarende oplysninger i Unik Bolig. Hvis nogle af oplysningerne differentierer, er det vha. BBR Sync desuden let at rette oplysningerne i Unik Bolig eller eksportere en fil med rettelser af BBR. Dette automatiserer jeres arbejde, og sparer jer for at bruge unødig tid på ensformige, manuelle opgaver.

Denne app er et værktøj, som vil gøre det nemmere for Jer at uploade relevante billeder på både lejemål og ejendomme. Det er muligt at uploade så mange billeder ad gangen, som der er brug for, samt at sortere i rækkefølgen.

Applikationen er koblet op med Unik Bolig, så billederne automatisk bliver synkroniseret dertil. De eksisterende billeder på Jeres ejendomme og lejemål i Unik Bolig vil derfor også være tilgængelige i dette værktøj.

To applikationer i én: ADSync og Adressefunktionsoversigt

ADSync er et værktøj, der gør det nemmere for Jer at synkronisere Jeres AD brugere med Unik Boligs brugerkartotek. Vi har lavet en nem mapningstabel, så I selv kan vælge hvilke AD attributter, der skal parres med hvilke brugerattributter i Unik Bolig. Når I opdaterer informationer i Active Directory vil de herefter automatisk blive opdateret i Unik Bolig.

Adressefunktionsoversigt giver en nem og ligetil oversigt over alle jeres adressefunktioner, enhedsgrupper og funktionsgrupper.

Byggekreditter er til dig, der har en byggekredit i sit pengeinstitut og skal dokumentere med fakturaer, når der trækkes på kontoen.

Applikationen kan pakke og sende de fakturaer, der skal sendes til pengeinstituttet.

Constraints Checker undersøger, om alle constraints er korrekte, og kommer med fejlmeddelelse, såfremt der er noget, der skal undersøges nærmere.

CVR Tjek henter informationer fra CVR-registeret, så du altid har styr på dine leverandørers og erhvervslejeres status. Hvis en leverandør eller erhvervslejer skifter status i registeret, får du en mail som notifikation - og du bestemmer selv, hvor ofte applikationen skal tjekke status.

Opdaterer automatisk DigitalCab med alle aktive finansenheder, så fakturaer uden gyldig finansenhed bliver sendt tilbage til kreditor via fakturafilteret.

Hvis der oprettes nye selskaber eller hvis selskaber stoppes, fanger løsningen automatisk disse. Dette sikrer, at DigitalCab altid er opdateret med de aktive selskaber.

Hent og send filer automatisk til og fra Nets på forudbestemte tidspunkter af døgnet.

Løsningen sparer medarbejderen for tid og energi, da de ikke dagligt skal huske at hente og sende Netsfilerne.

Notetrigger finder automatisk bestemte notetyper i Unik Bolig, og sender dem til foruddefinerede modtagere via e-mail, hver gang der bliver gemt en ny note af den type.

Eksempelvis kan referater fra et bestyrelsesmøde automatisk blive sendt til alle bestyrelsesmedlemmer, når noten er blevet gemt i Unik Bolig.

Det kan være tidskrævende og besværligt at oprette og udskrive labels til de breve, som skal afsendes med afleveringsattest. DataLabs ’Post Nord ’-integration effektiviserer og forenkler denne proces.

Med denne integration er det muligt at kategoriserer de breve, der skal sendes med afleveringsattest, så man f.eks. nemt kan fremsøge bestemte brevtyper. Herefter er det muligt at udskrive de valgte breve og/eller labels til disse. Hvis der printes mange breve og/eller labels samtidig er det enkelt at bevare overblikket, da de vil blive printet i kronologisk rækkefølge efter hvornår det brev, der skal sendes, er oprettet i Unik Bolig.

Hvis I har tilkøbt Unik Boligs ’debitor ’-modul, er det desuden muligt at oprette ejendomsomkostninger i forbindelse med oprettelsen af en label. Dette effektiviserer jeres arbejdsprocesser yderligere, hvis I opkræver omkostninger i forbindelse med forsendelsen af breve med afleveringsattester.

’Post Nord ’-applikationen gør det altså hurtigt, nemt og overskueligt at printe labels til breve, som skal sendes med afleveringsattest via Post Nord. Det betyder, at i spare tid og energi på afsendelsen af denne type breve, og dermed vil I kunne fokusere jeres tid på andre arbejdsopgaver.

Laver en oversigt over interesserede ansøgere til dit lejemål, så du selv kan vælge, hvem du vil kontakte, når du har en tomgang.

Oversigten dannes ud fra informationer indtastet på Jeres hjemmeside af ansøger.

Med RTF Notekomprimering har DataLab udviklet et program til at reducere pladsforbruget på databasen ved at komprimere RTF Noter til PDF.

Komprimeringen opsættes til automatisk at køre på planlagte tidspunkter og vil både kunne hjælpe på historisk data, men også løbende kunne sikre at nye noter komprimeres effektivt.

Den plads som komprimeringen frigiver, vil både reducere forbruget på Drift databasen, men også når der kopieres til test samt backup.

Komprimering til PDF sparer plads og har samtidig den fordel, at de er nemmere at sende fx som vedhæftning til en mail da alle kan læse PDF formatet.

Denne applikation hjælper dig med at rydde op i debitorer og kreditorer, som ikke er aktive længere. Du får en oversigt over inaktive debitorer/kreditorer, hvorfra de kan slettes.

Med Time/Sag applikationen til DaTech er der mulighed for nemt og hurtigt at tilknytte flere artskoder eller brugere til en eller flere sager, hvilket både sparer tid og manuelt arbejde. I Time/Sag er der også mulighed for at oprette og slette artskoder, hvilket bliver opdateret i databasen øjeblikkeligt.

Med Unik Bogfør er det muligt at transformere bogførings-rådata til færdig bogføring, f.eks. fra et lønsystem, som man ønsker bogført i Unik Bolig. I stedet for at bogføre dette manuelt ind i Unik Bolig, kan vi med Unik Bogfør importere en fil og lave et færdigt bogføringsforslag i en bogføringskladde.

Unik Udtræk er en applikation, som hurtigt og nemt udtrækker prædefineret data fra Unik Bolig databasen.

I Unik Udtræk kan du få lavet færdige rapporter, som f.eks. kan indeholde ind- og fraflytningsdata, bruttoleje og lejereduktion, stamdata og meget mere. De færdige rapporter kan genereres med få klik.

DaTech webinar

Hør mere om mulighederne med DaTech

Se mere om nogle af de nyeste applikationer i DaTech på vores seneste webinar.

1160×890-meeting-3
SST_450x500

Kontakt Søren fra DataLab

Hør mere om, hvordan DataLab kan hjælpe dig