DataLab præsenterer

DaTech - en platform fyldt med løsninger

Skab genveje i din hverdag med DaTech og dens mange værktøjer.
1160×890-bolig-support
695×463-datalab-13

Om DaTech

En hub til alle dine applikationer

DaTech er en værktøjskasse, hvorfra DataLab leverer løsninger til optimering af Unik Bolig. Har du specifikke ønsker, eller problemer eksklusivt tilhørende din organisation, kan der i DaTech nemt tilføjes en unik applikation, der indfrier dit behov.

DaTech er frit tilgængelig og gratis for Uniks kunder med programservice, og der følger applikationer med - så kontakt os i dag og kom i gang med en nemmere hverdag!

DaTech

Gratis applikationer

Sammen med DaTech medfølger disse applikationer

AndelsSalg gør det simpelt at udtrække data over jeres handlede andelsboliger, og herefter at indberette jeres dataudtræk til Andelsboliginfo. I applikationen er det muligt at fremsøge data om salg af jeres andelsboliger indenfor en given tidsperiode, hvorefter en CSV-fil med oplysningerne kan eksporteres. Det er desuden muligt at gå direkte fra AndelsSalg til indberetning på andelsboliginfo.dk via et link i applikationen. Læs mere

Med Debitor Prisregulator kan du regulere priser på varer i debitormodulet. Prisændringerne kan fastlægges frem i tiden, så du kan udføre arbejdet på forhånd.

EjendomDanmark-applikationen automatiserer indberetningen af data til EjendomDanmarks markedsstatistik. Efter en hurtig opsætning, kan applikationen automatisk udtrække de nødvendige data i et format, der er i overensstemmelse med EjendomDanmark. Indberetningen sker automatisk hvert kvartal. Dermed kan EjendomDanmark-applikationen sparer jer fra unødigt rutinearbejde, så I kan bruge jeres tid og ressourcer på andre opgaver. Det er desuden muligt at tilknytte en mailadresse, som vil få tilsendt en mail om, hvorvidt indberetningen var succesfuld, efter hver kørsel.

Find brevskabelon kan søge blandt alle oprettede brevskabeloner i Unik Bolig. Man indtaster blot et søgeord og trykker enter.

Resultatet vises på skærmen med Brevnr, Brevnavn og lidt tekst som viser den kontekst det blev fundet i.

Hvis det ønskes kan resultatet gemmes ned i Excel format.

Løsningen blev lavet i forbindelse med Ny lejelov, hvor det var vigtigt at få ændret paragraf henvisninger i strandardbrevene. Det viste sig dog hurtigt, at det ofte er nyttigt at man kan finde en given brevskabelon ud fra et eller flere søgeord. Vi har derfor valgt at fastholde vores lille ”søge-applikation” og gjort den gratis tilgængelig på DaTech platformen.

Det kan være tidskrævende at sende forbrugsoplysninger fra acontoregnskabsleverandørerne ud til de enkelte lejere. Applikationen Forbrugsoplysninger forenkler denne opgave ved automatisk at arkiverer brevene fra acontoregnskabsleverandørerne på hver enkelt lejer i Unik Bolig, når I modtager dem. De arkiverede breve kan så nemt sendes ud til de respektive lejere via Unik Bolig.

Med applikationen Huslejeloft kan du sætte en maksimal procentværdi på stigning i husleje på lejemål. Du kan ændre huslejeloftet på samtlige lejemål i en ejendom på én gang, eller frasortere enkelte lejemål, hvor huslejeloftet ikke skal reguleres.

Kontakt Søren Sturup på SST@unik.dk

Med Opdater testdatabase kan du opsætte et fast automatisk job, hvor der tages en kopi af Driftsdatabasen, som overskriver Testdatabasen.

Du kan påvirke en række opsætninger i Unik Bolig ved samme lejlighed, eksempelvis:

- Hvilken ”kø” leverandørregninger skal tages fra i testmiljøet. På den måde sikrer du, at der ikke bruges virkelige regninger fra den rigtige kø til testformål.

- Hvilken sti til hvor bankfiler afleveres. På den måde kommer du ikke til at generere en kreditorbetaling fra test, som ved en fejl ryger til betaling.

Penneo tager sig af dine signeringsprocesser

Med Penneo går I fra langsomme, papirbaserede processer til ubesværede digitale interaktioner. Digital signering med MitID og styring af dokumenter med Penneo er hurtigere, mere effektiv og sikker. Dine kunder får også en bedre oplevelse.

Penneo integreret i Unik Bolig

Partnerskabet mellem Unik Bolig og Penneo, gør hverdagen lidt lettere for dig som ejendomsadministrator. Med Penneo kan du effektivisere din ejendomsadministration med digital underskrift direkte integreret med Unik Bolig (via DaTech).

Denne applikation kan kun benyttes, hvis Unik Boligs debitormodul er tilkøbt.

I debitor-modulet er det udelukkende muligt at regulerer prisen på varer med omgående virkning. Med Prisregulator bliver det muligt at angive en dato, som en given prisstigning skal gælde fra. Det betyder, at I ikke længere behøver at regulere prisen på en varer samme dag, som den nye pris skal træde i kraft. I stedet kan prisreguleringen angives allerede, når den planlægges.

Smart Pristal forsimpler jeres arbejde ved automatisk at holde pristal, heriblandt netto- og forbrugerprisindekstal, i Unik Bolig opdaterede med data fra Statistikbanken. Efter en hurtig opsætning, kan applikationen holde jeres Pristal-tabeller opdaterede med data fra samtlige tabeller i Statistikbanken.

Dermed forenkles jeres arbejdsprocesser, og I undgår at bruge unødige ressourcer på rutineopgaver.

Læs mere om Smart Pristal her

 

Hvad er Unloc?
Unloc supplerer de eksisterende, fysiske nøgler med digitale nøgler i Unlocs app. Dette effektiviserer og forsimpler både jeres arbejdsprocesser og beboernes hverdag.Som administrator af en ejendom kan man med Unloc nemt holde styr på, hvem der har adgang til bygningen. Derudover er det nemt at tildele eller fratage lejere, ansatte eller andre adgang til bygningen igennem Unlocs system. Læs mere om Unloc her

DataLabs integration
Med DataLabs integration til Unloc automatiseres og effektiviseres jeres arbejde. Integrationen gør det muligt at pare Unloc-låse med lejemål i Unik Bolig, så jeres lejere altid har aktive nøgler. I forbindelse med til- og fraflytninger, opdaterer applikationen automatisk Unloc, så det kun er aktuelle lejere, der har aktive nøgler. Det betyder, at I undgår dobbeltarbejde, da I ikke længere behøver at indtaste de samme oplysninger om til- og fraflytninger i to forskellige systemer.
Hvad er Waitly?
Waitly er en transparent platform, der er til for at hjælpe med at administrere ventelister og dermed automatisere administrative processer, og sikre overholdelse af GDPR.
Waitly håndtere det administrative arbejde forbundet med jeres ventelister, herunder arbejdsopgaver i forbindelse med opskrivning, vedligeholdelse, opkrævning af gebyrer og datasikkerhed.
Det er både nemt og sikkert, og sparer jer fra at bruge unødige ressourcer på arbejdsopgaver forbundet med jeres ventelister.
Læs mere om Waitly her.

DataLabs integration
Med DataLabs integration til Waitly bliver jeres arbejde endnu lettere. Integrationen henter alle nødvendige tilgængelige informationer fra Unik Bolig og beregner desuden den samlede overtagelsespris og løbende omkostninger for andelsboligen, så det eneste, I skal gøre, er at sende informationerne til Waitly.
Dermed sparer I tid og ressourcer, fordi I ikke manuelt skal finde informationerne om jeres boliger, hver gang en ny køber skal findes på jeres ventelister.
DaTech

Tilkøb

Applikationer, som kan tilkøbes DaTech.

Med Administrationsomkostningsimport bliver det nemt at importere omkostninger, der skal opkræves sammen med administrationshonoraret, fra et eksternt system til Unik Bolig.

Ud fra en CSV-fil opretter applikationen ’omkostninger’ i Unik Bolig, som efterfølgende kan findes under Ejendom\Økonomi\Omkostninger.

Når dette er gjort, kan omkostningerne medtages i faktureringen, næste gang der opkræves administrationshonorar.

Det er også muligt at automatisere importen ved at opsætte et kørselsinterval for applikationen.

Læs mere

Scan Invoice og DataLabs integration hertil automatiserer håndteringen af fakturaer, så I sparer tid og manuelt arbejde.

Hvad er Scan Invoice?

Scan Invoice er designet til at automatisere processen med at indsamle, klassificere, og bogføre fakturaer. Ved hjælp af kunstig intelligens (AI) og machine learning (ML) bliver softwaren hele tiden klogere på din virksomhed, og den er derfor selv i stand til at automatisere hele flowet uden manuel håndtering. Du kan læse mere om Scan Invoice her eller på ScanSolutions’ hjemmeside

DataLabs integration

Scan Invoice er i stand til at fange, tolke, verificere og indlæse data fra alle typer fakturaer. Disse data overføres herefter direkte til jeres Unik Bolig. For at kunne udnytte dette maksimalt i Unik Bolig har vi lavet et API som automatisk starter et workflow op og indsætter alle de oplysninger som ScanSolutions har fanget inkl. bogføring. Når workflowet er klar og alle data er indlæst, vil workflowet automatisk blive sendt til godkendelse hos den/de relevante medarbejder(e). Efter godkendelsen er gennemført, vil fakturaen blive sendt til betaling, bogføring og arkivering.

 

Scan Mail og DataLabs integration hertil automatiserer håndteringen af post fra e-Boks og Virk, så I sparer tid og manuelt arbejde.

Hvad er Scan Mail?

Scan Mail fra ScanSolutions videresender automatisk indholdet fra e-Boks eller Virk til en specifik mailadresse, så det ikke kræver NemID at åbne og læse de digitale meddelelser. Læs mere om ScanSolutions' Scan Mail her.

 

DataLabs integration

For yderligere automatisering har DataLab lavet en integration til Scan Mail. DataLabs integration overfører automatisk de nødvendige oplysninger fra Unik Bolig til Scan Mail, så Scan Mail selv kan fremsende digital post til de rigtige medarbejdere, uden at dette kræver manuelt arbejde.

Det betyder, at I undgår at bruge tid og arbejdskraft på at videresende mails internt. Disse vil nu blive sendt direkte til de medarbejdere, de vedrører, i første forsøg.

BBR Sync er en applikation, som gør det hurtigere og lettere at sikre sig, at oplysningerne om de ejendomme, man administrerer, er opdaterede og korrekte i Bygnings- og Boligregisteret (BBR).

Med denne applikation kan man hurtigt og nemt danne sig et overblik over, hvorvidt oplysningerne i BBR stemmer overens med tilsvarende oplysninger i Unik Bolig. Hvis nogle af oplysningerne differentierer, er det vha. BBR Sync desuden let at rette oplysningerne i Unik Bolig eller eksportere en fil med rettelser af BBR. Dette automatiserer jeres arbejde, og sparer jer for at bruge unødig tid på ensformige, manuelle opgaver.

Læs mere

To applikationer i én: ADSync og Adressefunktionsoversigt

ADSync er et værktøj, der gør det nemmere for Jer at synkronisere Jeres AD brugere med Unik Boligs brugerkartotek. Vi har lavet en nem mapningstabel, så I selv kan vælge hvilke AD attributter, der skal parres med hvilke brugerattributter i Unik Bolig. Når I opdaterer informationer i Active Directory vil de herefter automatisk blive opdateret i Unik Bolig.

Adressefunktionsoversigt giver en nem og ligetil oversigt over alle jeres adressefunktioner, enhedsgrupper og funktionsgrupper.

Byggekreditter er til dig, der har en byggekredit i sit pengeinstitut og skal dokumentere med fakturaer, når der trækkes på kontoen.

Applikationen kan pakke og sende de fakturaer, der skal sendes til pengeinstituttet.

Constraints Checker kan finde eventuelle fejl på databasen, og kan opsættes til at køre automatisk.

Applikationen undersøger, om alle databaseconstraints er korrekte og sender en fejlmeddelelse, hvis den finder noget, der skal undersøges nærmere. Fejlmeddelelsen indeholder også et sql forslag, som kan benyttes til at finde fejlen på databasen.

CVR Tjek gør det nemt at holde sig ajour med ændringer i CVR. Det sparer tid og sikrer høj datakvalitet.

I CVR Tjek kan I se oversigter med alle erhvervslejere og leverandører. Udover stamdata fra Unik Bolig, viser oversigterne branchekode og status i CVR-registret. Ønsker I at oprette nye leverandører, kan dette også gøres i CVR Tjek. Det er desuden muligt at opdatere Unik Bolig med branchekoder fra CVR.

CVR Tjek kan opsættes til automatisk at tjekke for ændringer i CVR med et interval, I selv angiver. Er der ændringer i CVR, kan en mail med relevante data sendes til en given mailadresse, så I nemt kan bevare overblikket.

Opdaterer automatisk DigitalCab med alle aktive finansenheder, så fakturaer uden gyldig finansenhed bliver sendt tilbage til kreditor via fakturafilteret.

Hvis der oprettes nye selskaber eller hvis selskaber stoppes, fanger løsningen automatisk disse. Dette sikrer, at DigitalCab altid er opdateret med de aktive selskaber.

ForbrugsConnect håndterer oplysninger om lejeres forbrug af diverse ydelser, herunder acontoydelser som varme og vand og forbrugsafhængige opkrævninger af f.eks. el.

Med ForbrugsConnect slipper I for manuel håndtering af filer, som skal sendes og modtages for at lave en årsafregning.

ForbrugsConnect synkroniserer løbende mellem Unik Bolig og acontoregnskabsleverandørerne. Det betyder bl.a. at relevante oplysninger om lejere såsom ind- og fraflytninger automatisk vil blive opdateret.

Ved afslutningen af en acontoperiode, skal udgifterne for hvert acontoregnskab oplyses i ForbrugsConnect. Oplysningerne om acontobetalinger og udgifter vil så blive overført til de pågældende acontoregnskabsleverandører, som herefter beregner den enkelte lejers forbrug. Når acontoregnskabsleverandørerne returnerer de færdige regnskaber, vil de automatisk blive lagt ind i acontoguiden i Unik Bolig.

Læs mere

Hent/Send NetsFiler-applikationen gør det muligt at hente og sende filer til Betalingsservice automatisk. Det sparer tid, fordi denne opgave ikke længere behøver ligge hos en medarbejder.
Applikationen kører dagligt på de tidspunkter, der opsættes for hhv. hentning og afsending af filer.

Send Netsfiler
Applikationen kan lede efter filer, der skal uploades, i flere mapper.

Hent Netsfiler
Når filer hentes, kan applikationen opsættes til at sortere disse efter filnavn eller -type. Applikationen kan også automatisk åbne .zip-filer eller opdele filer, der er for store til, at Bolig kan håndtere dem.
Dubleres filer undervejs, kan applikationen desuden selv slette overflødige versioner.

Notetrigger finder automatisk bestemte notetyper i Unik Bolig, og sender dem til foruddefinerede modtagere via e-mail, hver gang der bliver gemt en ny note af den type.

Eksempelvis kan referater fra et bestyrelsesmøde automatisk blive sendt til alle bestyrelsesmedlemmer, når noten er blevet gemt i Unik Bolig.

Det kan være tidskrævende og besværligt at oprette og udskrive labels til de breve, som skal afsendes med afleveringsattest. DataLabs ’Post Nord ’-integration effektiviserer og forenkler denne proces.

Med denne integration er det muligt at kategoriserer de breve, der skal sendes med afleveringsattest, så man f.eks. nemt kan fremsøge bestemte brevtyper. Herefter er det muligt at udskrive de valgte breve og/eller labels til disse. Hvis der printes mange breve og/eller labels samtidig er det enkelt at bevare overblikket, da de vil blive printet i kronologisk rækkefølge efter hvornår det brev, der skal sendes, er oprettet i Unik Bolig.

Hvis I har tilkøbt Unik Boligs ’debitor ’-modul, er det desuden muligt at oprette ejendomsomkostninger i forbindelse med oprettelsen af en label. Dette effektiviserer jeres arbejdsprocesser yderligere, hvis I opkræver omkostninger i forbindelse med forsendelsen af breve med afleveringsattester.

’Post Nord ’-applikationen gør det altså hurtigt, nemt og overskueligt at printe labels til breve, som skal sendes med afleveringsattest via Post Nord. Det betyder, at i spare tid og energi på afsendelsen af denne type breve, og dermed vil I kunne fokusere jeres tid på andre arbejdsopgaver.

Læs mere

Laver en oversigt over interesserede ansøgere til dit lejemål, så du selv kan vælge, hvem du vil kontakte, når du har en tomgang.

Oversigten dannes ud fra informationer indtastet på Jeres hjemmeside af ansøger.

Applikationen RTF Notekomprimering reducerer pladsforbruget på jeres database ved at komprimere RTF-noter til PDF. Applikationen kan opsættes til at køre på planlagte tidspunkter og vil både komprimere nye og allerede eksisterende filer. Ved at komprimere noterne sparer I plads og reducerer forbruget på driftdatabasen. Samtidig er PDF-formatet oplagt, hvis notefilerne vedhæftes mails eller på andre måder deles.

Med Slet Debitor er det hurtigt og nemt at slette debitorer fra jeres Unik Bolig database, hvis de f.eks. ikke er aktive længere.

Læs mere

Det kan være tidskrævende og ensformigt arbejde at slette data om ejendomme. Med Slet Ejendom-applikationen, bliver dette både hurtigt, effektivt og simpelt at gøre.

Applikationen effektiviserer arbejdet forbundet med at slette data om ejendomme. Slet Ejendom sletter brugerudvalgte ejendomme, deres lejemål og lejere, samt de tilhørende finansenheder fra jeres Unik Bolig. Dermed sletter den også alle tilknyttede noter og workflows. Da al data om de valgte ejendomme slettes helt fra jeres Unik Bolig, er der sikkerhedsforanstaltninger, der bl.a. gør, at ejendomme først kan slettes 5 år efter seneste bogføring. Slet Ejendom giver desuden et overblik over de ejendomme, som står i kø til at blive slettet, og de ejendomme, som er slettet gennem tiden.  Det er muligt at få applikationen til at kører udenfor almindelig arbejdstid, så sletningen ikke belaster jeres server på tidspunkter, hvor det kan påvirke jeres arbejde. Slet Ejendom forsimpler altså processerne forbundet med at slette data om ejendomme, som I ikke længere administrerer. Det betyder, at I kan bruge jeres tid og ressourcer på andre vigtige arbejdsopgaver.

læs mere 

Med Slet Kreditor er det hurtigt og nemt at slette kreditorer fra jeres Unik Bolig database, hvis de f.eks. ikke er aktive længere.

Læs mere

Med Time/Sag applikationen til DaTech er der mulighed for nemt og hurtigt at tilknytte flere artskoder eller brugere til en eller flere sager, hvilket både sparer tid og manuelt arbejde. I Time/Sag er der også mulighed for at oprette og slette artskoder, hvilket bliver opdateret i databasen øjeblikkeligt.

Applikationen Udlejnings API gør det muligt at udtrække stamdata, heriblandt husleje, arealer, billeder og faciliteter, om lejemål fra Unik Bolig databasen, så I nemt kan lægge ledige lejemål op på jeres hjemmeside. I applikationen kan I angive, hvor Udlejnings API skal finde de ønskede informationer og billeder om jeres lejemål. Herefter kan I med få klik angive, hvilke lejemål, I vil have lagt op på hjemmesiden, så de ønskede data kan udtrækkes fra Unik Bolig databasen.

Med Unik Bogfør er det muligt at transformere CSV-filer med bogførings-rådata til færdig bogføring, så I kan sparer tid og effektiviserer jeres arbejdsdag. Applikationen kan opsættes til at matche CSV-filernes konfiguration. Det er muligt at lave flere opsætninger, så forskellige typer CSV-filer kan importeres samtidig. Når applikationen er sat op, kan den enten kører automatisk eller sættes i gang manuelt. Ved hver kørsel søger applikationen i en angivet mappe efter filer, der skal overføres til Unik Bolig. Ligger der nye filer, vil Unik Bogfør automatisk omdanne hver fils data til et færdigt bogføringsforslag i en bogføringskladde i Unik Bolig. Dermed slipper I for manuelt at indtaste al data manuelt i Unik Bolig.

Unik Udtræk er en applikation, som hurtigt og nemt udtrækker prædefineret data fra Unik Bolig databasen.

I Unik Udtræk er det muligt at lave rapporter, som f.eks. kan indeholde ind- og fraflytningsdata, bruttoleje og lejereduktion, stamdata og meget mere. Applikationen kan også automatisk lave rapporter ud fra prædefineret input data og tidspunkter, I selv vælger. De færdige rapporter kan eksporteres som Excel- eller CSV-filer.

DaTech webinar

Hør mere om mulighederne med DaTech

Se mere om nogle af de nyeste applikationer i DaTech på vores seneste webinar.

1160×890-meeting-3
SST_450x500

Kontakt Søren fra DataLab

Hør mere om, hvordan DataLab kan hjælpe dig