Indlæsning fra BS+

Håndtering af virksomhedens tilbagevendende betalinger.Ved tilmelding til Betalingsservice betales fakturaer automatisk. Betalingerne indlæses med bilag via en guide, og bogføring dannes automatisk på baggrund af oplysningerne i aftalekartoteket og konteringsdefinitioner.

Hvis modulet Workflow er anskaffet, er der mulighed for at sende BS Plus aftaler til godkendelse via Workflow.