Momsudvidelser

Sikrer korrekt udførelse af forskellige momssatser, samt fastsættelse af momsprocenter på ejendomme med splitmoms.

Modulet indeholder guide til momskorrektion, arealmoms samt leje-moms.