Pristalsreguleringer

Varetager forskellige reguleringsformer, såsom f.eks. pristalsregulering af akkumuleret leje eller basisleje, trappeleje eller omsætningsbestemt leje.

Samtidig med reguleringen af lejen kan man regulere depositum, bankgaranti og forudbetalt leje, samt udskrive automatiske reguleringsbreve til lejerne.