Udbetalinger

Giver mulighed for overførsel af penge til lejer, f.eks. i forbindelse med acontoafregning.

Hvis man har lejers CPR-nummer, kan man herved også overføre penge til deres NemKonto.