Workflow

En forretningsgang, som sender det relevante dokument til godkendelse i virksomheden samt arkiverer dokumentet. Der kan oprettes regler ud fra f.eks. ejendomsnummer, beløbsstørrelse, med/uden rekvisition, kreditor, tidsfrister, osv.

Med Webløsninger kan dokumenterne også sendes til godkendelse til eksterne brugere.