Signicat

I slutningen af 2021 planlægger Digitaliseringsstyrelsen at NemID erstattes af MitID.

Til forskel fra i dag skal Uniks kunder ikke længere selv lave aftaler og håndtere certifikater og andet, men vi skal på alles vegne vælge en broker at samarbejde med. Unik samarbejder med Signicat, der sikrer dig en komplet og sikker digital identitet gennem hele kunderejsen.

Se videoen og hør mere om Signicat.

Bliv ringet op og hør mere om Signicat