Standardkursus

Udbetalingsguide (konsulentpakke)

Kontakt Pernille Osbæck Schoupos@unik.dk for mere information.

Meget mere automatik

Lav en udbetaling til lejer med NemKonto, lav en bankoverførsel, eller en udbetaling for udlæg til fx bestyrelsesmedlemmer. Udbetalinger dannes i en fil og uploades i Netbank, og de bogføres automatisk i udbetalingsguiden.

Vi har lavet en pakke, hvor en konsulent hjælper jer i gang med opsætning af automatisk udbetaling på diverse forretningsgange, dannelse af likvidkonti, opsætning af tilsagn til anvendelse af NemKonto, samt undervisning i brugen af Udbetalingsguiden.

Efter konsulentens igangsættelse kan I selv danne udbetalinger ifm. flytteopgørelser, fraflyttere i acontoguiden og fællesregnskabsguiden mv..