Vil du kunne danne et regnskab på få sekunder?

Unik Excel (standard)

Kontakt Pernille Osbæck Schoupos@unik.dk for mere information.

Dan regnskab på få sekunder, lav budgetopfølgningsrapporter og kvartalsrapporter – skab overblik for ledelse og revision.

Lær at lave udtræk, der giver overblik
Lær at definere en regnskabsskabelon, så du på få sekunder kan danne et regnskab med de nyeste tal fra finansmodulet. En skabelon kan indeholde specifikation af de enkelte konti og kontogrupper, nøgletal, noter og individuel tekst eller opstilling for de enkelte ejendomme, og kan således producere et helt færdigt regnskab. Lær at udarbejde budgetopfølgningsrapporter, nøgletalsberegninger, simuleringer og korte kvartalsrapporter, der viser relevante nøgletal på en overskuelig måde til fx ledelsen, eller revisionen. Du kan tage op til fire af dine kollegaer med, så I danner et lille effektivt hold.

Indhold

  • Gennemgang af funktioner
  • Opbygning af skabelon
  • Dannelse af skabelon
  • Opbygning af skabelon – med flere finansenheder
  • Opbygning af skabelon – med formler
  • Oprettelse af værktøjslinje
  • Tilknytning af database

 

Kurset her fordrer, at du både har et godt kendskab til Unik Bolig, og at du har et indgående kendskab til Excel og være rutineret bruger. Pris 15.000 kroner ekskl. moms og kørsel.