online læring, digital læring, online akademi

Få et overblik over mulighederne i Unik Bolig og en introduktion til væsentlige funktioner.

Kom godt i gang med Unik Bolig (online akademi)

Kontakt Charlotte Højgaard Jessen på chj@unik.dk for mere information.

Kom godt i gang med Unik Bolig

Kom hele vejen rundt om Unik Bolig: fra opbygning af programmet til logikken bag lejerstrengen, over essentielle forretningsgange som fx ind- og fraflytning, månedsprocedure og opsætning af lejekontrakt. Du bliver præsenteret for begreber som finansenhed, kontoplan, bogføringskladde og saldospecifikation. Du får et indblik i workflow, breve og erindringer … og meget mere.

Indholdet er en blanding af tekst, skærmbilleder , videoer og aktiviteter, der understøtter og supplerer hinanden. – og kurset er en del af Unik Boligs online akademi.

Du skal regne med at sætte 8 timer af, hvis du vil det hele igennem. Til gengæld har du adgang i tre måneder, så du kan tage det i etaper og genbesøge de moduler, der er vigtigst for dig.