Techem

Techems effektive og professionelle håndtering af fordelingsregnskabet giver dig mere tid til at tage dig af din kerneforretning.

Ud fra ejendommens udgifter og individuelle fordelingsmålere fremstiller vi fordelingsregnskaber samt de tilhørende forbrugsopgørelser. Techem leverer forbrugsregnskaber, som du nemt kan indlæse i Unik Bolig.

Læs mere om Techem her.