Unik Bolig

Værd at vide om huslejeloftet

Den 22. september er lovforslaget om et huslejeloft endeligt vedtaget, og nedenstående punkter er derfor gældende.

OBS vi har udviklet et værktøj til at håndtere huslejereguleringen nemt og hurtigt for dig. Læs mere om det længere nede på denne side.


Få overblikket her:
  1. Loven træder i kraft den 30. september 2022.
  2. Regulering af lejen efter udviklingen i nettoprisindekset for 2022 og 2023 kan ikke overstige 4 pct., jf. dog § 53 a, stk. 1.​​​​
  3. ​​§ 53 a, stk. 1. omhandler stigninger i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen, som ikke kan dækkes af lejeforhøjelse på de 4 %. Kaldt undtagelsesbestemmelsen. ​​​
  4. Der er på sigt behov for, at der udvikles et nyt og mere retvisende indeks for regulering af huslejer. Der vil blive igangsat et analysearbejde, som skal munde ud i et forslag til et nyt indeks, som kan træde i kraft fra den 1. januar 2025.
  5. Loven får også virkning for lejeforhøjelser, som forinden lovens ikrafttræden er meddelt lejeren, efter en periode fra lovens ikrafttræden svarende til lejerens opsigelsesvarsel. Hvis lejeren fx har 3 måneders opsigelsesvarsel, skal der gå 3 måneder fra lovens ikrafttrædelse, til lejeforhøjelsen som udgangspunkt begrænses til 4 pct. for de efterfølgende måneder.

Gode råd til håndtering af huslejereguleringen efter nettoprisindekset, der skal ske 1. oktober 2022

Vi vil gerne dele tre råd med dig angående huslejeregulering efter nettoprisindekset:

  1. Benyt guiden Autoregulering under Bolig | Varslinger eller fanen Varsling i Bolig | Boligberegning allerede nu og få sendt breve ud til lejerne, så lejerne modtager brevet inden den 30. september.
  2. Husk at DataLab har udviklet et værktøj til at få sat maks % på de autoreguleringer, som er omfattet af loven.

Nyt værktøj til huslejeloft

DataLab har udviklet værktøjet Huslejeloft, som automatiserer arbejdet med at indsætte en reguleringsprocent på jeres pristalsregulerede huslejer i forbindelse med den nye lov. Med Huslejeloft kan du nemt og hurtigt sætte en maksimal procentværdi for huslejestigning på dine ejendomme.

Værktøjet er en del af programservice, og kan bruges via DaTech 3. DaTech 3 skal opdateres til den nyeste version for at få adgang til værktøjet.

Læs mere om DaTech på DataLabs downloadsite og find vejledninger til installation og opdatering af programmet. Gå til DataLab’s downloadsite her.