Solutions that work for you

Unik Bolig Basis - en løsning du kan vokse med

Med Unik Bolig Basis vælger du en softwareløsning du og din virksomhed kan vokse med.
640×426-datalab-28
695×640-AHO

Unik Bolig Basis

Kom godt fra start

Unik Bolig Basis er en oplagt løsning til dig, der ejer/administrerer mellem 20 og 200 lejemål. Her får du en grundpakke med et administrativt modul til håndtering af lejemål og ejendomme og et integreret finansmodul, så der også er styr på bogholderiet.

Unik Bolig Basis er baseret på guider, som hjælper dig med at huske og gennemføre selv de mest komplekse opgaver, og systemet understøtter alle de forretningsgange, der er ved administration af fast ejendom.

Du kan vokse med Unik Bolig Basis:

 • Håndtering af opkrævninger og bogføring
 • Komplet sagsbehandlerværktøj
 • Let adgang til information og kartoteker
 • Få svar på spørgsmål direkte i systemet
 • Udvid din Unik Bolig Basis løsning i takt med din forretning
 • Mulighed for opgradering til den fulde Unik Bolig løsning uden datakonvertering
Solutions that work for you

Moduler til Unik Bolig Basis

Hvis du vælger Unik Bolig Basis får du adgang til en række moduler, der hjælper dig i hverdagen.

Med Unik Scanning Basis kan du scanne fakturaer ind på posteringen. Fordelen er, at du altid kan se bilagene på et finanskontokort.
Det er nemt. Bilagene scannes til et bestemt område eller gemmes direkte fra den mail, som er modtaget med fakturaen. Når der skal bogføres åbnes en kassekladde og bilaget hentes ind den vej igennem. På den måde kan bilaget altid ses, når der bogøres.

Kreditormodulet anvendes til styring af leverandører og er naturligvis direkte integreret i de øvrige moduler. Ud over at rumme det, der almindeligvis er indeholdt i et kreditormodul, er der lagt særlig vægt på de specielle forhold, som gælder i en boligadministration. Med kreditormodulet har du mulighed for kun at have fat i fakturaerne en gang. Samtidig med du bogfører en faktura, lægger du den til betaling. Når fakturaen skal betales i banken, indlæser du blot en fil, og dermed sparer du hele indtastningsarbejdet i bankprogrammet.

Kreditormodulet giver dig …
Standardkreditor
Opret dine stamkreditorer en gang for alle – og brug dem overalt i Unik Bolig.

En standardkreditor består af oplysninger om den enkelte kreditor, dvs. henvisning til adressekartoteket, pbsnr. osv. På den enkelte standardkreditor angives også, i hvilke finansenheder kreditoren benyttes.

Kreditorkontokort
På den enkelte kreditor har du mulighed for at se et kreditorkontokort. Her kan du se, hvad der en bogført på den enkelte kreditor. Dette giver dig et godt overblik over, hvad du har købt hos den enkelte kreditor. Anvender du modulet Unik Scanning kan du også se fakturaen på den enkelte postering.

Bogføringsgrupper
Det er muligt at oprette en eller flere bogføringsgrupper. En bogføringsgruppe indeholder oplysninger om, hvilken kreditorsamlekonto der benyttes for den enkelte kreditor i den pågældende enhed. Det vil sige, at i stedet for at angive samlekontoen direkte på kreditoren, henvises til en bogføringsgruppe, der indeholder oplysninger om kreditorsamlekontoen. Det betyder også, at hvis kreditorsamlekontoen får et nyt kontonummer, skal det kun rettes dette ene sted. Når kreditoren tilknyttes en enhed, benytter kreditoren automatisk kreditor samlekontoen i den pågældende finansenhed.

Kreditorafstemning
Der er mulighed for afstemning af saldo på kreditorsamlekonto mod de enkelte kreditorkonti´s saldo.
Nedenstående er et eksempel. Udskriften kan genereres på forskellige måder alt efter behov.

Kreditorbetalingsbetalingsguide
Danner en samlet betalingsfil med de bogførte fakturaer, der endnu ikke er betalt. Det vil sige, du indlæser blot en enkelt fil og slipper for hele indtastningsarbejdet i din netbank.

Der er opsat en fast rykker guide, og via denne er der mulighed for at gennemse samtlige lejere og danne rykker på dem, der står med forfalden saldo. Det er muligt at gennemføre rykkerguiden for alle lejere og ejendomme på én gang, og få beregnet rykkergebyr og udskrevet individuelle breve.

Den foruddefinerede rykkerprocedure er opdelt i 2 niveauer:

 1. Påkrav med gebyr
 2. Overgivelse til advokat.

Programmet klarer det hele og brevene er på forhånd sat op. Ønskes en beboer ikke rykket, kan henstandsdato anføres på lejer.

Det er muligt at lave en standardvarsling på f.eks. budgetleje med opkrævningslinier, lister og breve, der skal udskrives. Lejen og andre opkrævede ydelser kan automatisk ændres hos alle eller en gruppe af beboere på en eller flere ejendomme. Ændringerne kan opbygges som en formel, hvor alle databasens felter kan indgå, et fast beløb eller som en procent eller et fordelingstal. Der kan derfor frit bestemmes, hvordan beregningen af hver enkelt ydelse skal foretages. Når forhøjelsen/lejeændringen én gang er lagt ind husker systemet selv, hvornår den skal træde i kraft. Efter ikrafttrædelsen af ændringen huskes de gamle beløb samt det beregningsgrundlag, der gælder for varslingen. Det kunne jo være, at en af beboerne ikke kan huske, hvorfor lejen er steget. På baggrund af den automatisk beregnede leje kan der udskrives individuelle varslingsskrivelser med fuld specifikation. De kan indeholde flere specifikationer end opkrævningen - f.eks. ønskes der ofte, at hensættelser til vedligeholdelse ikke skal specificeres på opkrævningen. Når lejeforhøjelsen er lagt ind i systemet, kan man få en oversigt over, hvad den samlede leje vil blive om f.eks. 3 måneder eller hele det næste år.

Systemet holder rede på, hvad der er opkrævet i fx aconto varme i år og sidste år. Du kan indlæse filer med varmeafregning fra fx Ista/Clorius, Brunata, Techem og Palle Mørch ligesom systemet kan håndtere automatisk afregning via varmeareal og graddøgnsberegninger. Du kan udskrive følgebreve der fortæller, hvordan betalingen sker. Unik Bolig sørger selv for at afregne i den rigtige måned. Fraflyttede lejere bliver også afregnet automatisk. Når tilbagebetalingen af varme overstiger månedens opkrævning og lejeren er tilmeldt betalingsservice, kan pengene indsættes direkte på lejerens bankkonto ellers deles over de næste måneders husleje.

Ud over afregning af varme kan der laves årsafregning og regulering af alle øvrige ydelser. Der kan ligeledes varsles aconto på lejemål efter forbrug. Du kan opnå den fulde fleksibilitet ved udsendelse af forbrugsopgørelser, der kan sendes via E-mail, e-Boks eller på papir. Dette kan ske ved de leverandører, der er i stand til at levere forbrugsopgørelse digitalt. Der er også her mulighed for at oprette tidsfrister, så du kan få en erindring på de ting, som du skal huske at følge op på.’

Hovedformålet med dette modul er at holde rede på reguleringsformer, som findes.
Med modulet pristalsreguleringer får du mulighed for følgende:

 • Pristalsregulering af den akkumulerede leje eller af basislejen. Pristalsreguleringen kan ske fra en %-vis regulering af pristallet. Såfremt pristallet først kendes efter reguleringsdatoen vil systemet automatisk sørge for, at den mistede leje bliver opkrævet.

Systemet kan håndtere flere pristal i samme lejekontrakt samt at regulering skal ske med andre intervaller end pr. år.

 • Fast %-vis regulering både af basislejen eller den akkumulerede leje.
 • Systemet sørger automatisk for, at en eventuel aftalt minimumsregulering eller maksimumsregulering overholdes.
 • Trappeleje – både positiv og negativ. Trappeleje kan være et fast beløb, et beløb pr. kvadratmeter eller en procentdel af basislejen.
 • Omsætningsbestemt leje.

Med dette modul er der mulighed for at opsætte lejekontrakten i systemet, således at den ”udfylder sig selv”, når Indflytningsguiden igangsættes.

Med Opkrævningstjek sikrer du at kommende månedsopkrævninger eller kvartalsopkrævninger er korrekte og fejlfri. Ændringer og differencer præsenteres enkelt og overskueligt. Du sparer tid og papir – og dokumentation arkivers digitalt.

Med Bilagsvisning til revisor kan du danne en XML-fil for et eller flere kontokort på en finansenhed inklusiv sumenhed for en given periode. Filen kan du så sende til jeres revisor, der kan åbne den via sin browser. Du har også mulighed for at inkludere de indscannede bilag i filen og at vise workflowprocessen.

Unik Bolig

Vi hjælper dig godt i gang

Uanset om det er første gang, du skal stifte bekendtskab med en softwareløsning til boligadministration eller du ønsker at skifte fra et andet system til Unik Bolig, så hjælper vi dig!

Med Unik Bolig som samarbejdspartner, får du en solid partner i ryggen:

 • +35 års erfaring
 • +230 medarbejdere i Danmark
 • Markedsledende softwareleverandør
 • Unikt branchekendskab
 • Nem igangsættelse med tilknyttet konsulent
 • Support- og konsulentafdelinger klar til at hjælpe dig
 • Vi opfylder altid de krav, der er til lovgivningen
1160×890-tom-ann-daniel
Det gode ved Unik Bolig er, at alt er sat op i arbejdsgange. Det betyder, at man ikke kan komme videre, hvis man ikke har opfyldt alle trin. På den måde sikrer vi, at vi har det hele med.

Gert Sørensen, administrator i 4B

Jo mere vi lærer Unik at kende, jo mere opdager vi, hvad det kan. Der er ingen grænser. Vi plejer at sige, at det, der ikke er i Unik, det findes ikke.

Jan Herbo-Rasmussen, Herbo Administration

Vi sender mange indkaldelser og hver gang sparer vi både papir, pakning og ressourcer. Hvis vi ikke havde Unik, skulle vi først skrive brevet, printe det og herefter pakke det. Med Unik tager det kun nogle sekunder fra brevet er dannet. Det er meget tidsbesparende

Helle Krogh, Aarhus Kommune

1000×850-MKS

Unik Bolig

Har du spørgsmål?

Kontakt Marianne, hvis du har spørgsmål til produkterne eller gerne vil have en demo.

Unik Hosting

Lad os også stå for driften af din it-løsning

TKR-1200×800