Solutions that work for you

Unik Bolig er skabt til at vokse med din forretning

Få en oversigt over de moduler, vi tilbyder til din Unik Bolig løsning.
1160×890-MKS-AHO-3
Unik Bolig

Udbyg din Unik Bolig løsning med moduler

Se, hvilke moduler vi tilbyder

Kreditormodulet anvendes til styring af leverandører. Kreditorer skal kun oprettes og vedligeholdes ét sted i systemet, selvom de er knyttet til flere selskaber og ejendomme. Rekvisitioner og tidligere bogføringer er synlige på den enkelte kreditor, og med Unik Scanning kan du også se fakturaen på den enkelte postering.

Når en faktura bogført og klar til betaling, kan man via Kreditorbetalingsguiden danne en fil, som uploades i banken. Herved spares al indtastningsarbejdet i banken, og betalingerne sker på de datoer, som er angivet i Unik Bolig.

Tillader betaling fra flere forskellige konti ved kreditorbetalinger.

Med Debitormodulet kan man afsende fakturaer og kreditnotaer via brevmodulet. Debitorer oprettes og vedligeholdes ét sted i systemet, selvom de er knyttet til flere selskaber og ejendomme – man kan også hente alle oplysninger på en lejer, som er nødvendige for at sende en faktura, og oprette dem som debitor.

Modulet indeholder bl.a.:

 • Almindelig fakturering inkl. rykker og renteberegning
 • Automatisk håndtering af administrationshonorar
 • Variable ydelser uden for administrationskontrakten
 • Honorar for særlige opgaver
 • Kreditnotaer
 • Fakturering på en sag
 • Fakturering til lejere

Med E-Boks modulet sendes dokumenter og indhold krypteret, så man overholder GDPR-forordningen. Kvittering for forsendelse udstedes automatisk, så man altid kan dokumentere forsendelsen.

Modtagelse af EAN faktura via en VANS-leverandør, så systemet automatisk kan aflæse data såsom dato, kreditor, beløb, etc., så indtastningsarbejdet spares. De modtagne fakturaer lægges i kø i Unik Bolig, hvorfra de kan sendes direkte til en bogføringskladde eller til workflow.

Såfremt kreditoren ikke er oprettet i Unik Bolig, er det muligt at oprette dem automatisk ud fra data på fakturaen.

Som udvidelse til Debitormodulet kan fakturaer sendes via en VANS-leverandør som OIO-faktura (elektronisk faktura via EAN-nummer). En kopi af fakturaen arkiveres på debitorens notefane.

Som udvidelse til elektroniske fakturaer kan man med automatisk indlæsning bestemme, hvornår de elektroniske fakturaer skal indlæses i Unik Bolig – for eksempel udenfor arbejdstid.

Håndtering af virksomhedens tilbagevendende betalinger. Ved tilmelding til Betalingsservice betales fakturaer automatisk. Betalingerne indlæses med bilag via en guide, og bogføring dannes automatisk på baggrund af oplysningerne i aftalekartoteket og konteringsdefinitioner.

Hvis modulet Workflow er anskaffet, er der mulighed for at sende BS Plus aftaler til godkendelse via Workflow.

Indscanning af fakturaer direkte fra netværksmappe eller mail på posteringen i kassekladden, så de altid er tilgængelige for de relevante personer i virksomheden.

En forretningsgang, som sender det relevante dokument til godkendelse i virksomheden samt arkiverer dokumentet. Der kan oprettes regler ud fra f.eks. ejendomsnummer, beløbsstørrelse, med/uden rekvisition, kreditor, tidsfrister, osv.

Med Webløsninger kan dokumenterne også sendes til godkendelse til eksterne brugere.

Strukturering af dokumenter og korrespondance i en journalplan i Unik Bolig. Tillader fritekstsøgning i alle noter og dokumenter, så man nemt kan finde det, man skal bruge. Mails og breve fra Unik Bolig placeres automatisk i journalplanen.

Journalisering af mails fra Outlook til Unik Bolig.

Eksportering af kontokort til revisor med indscannede bilag til posteringerne. Hvis Workflow er anskaffet, kan denne proces også medtages i eksporteringen.

Giver mulighed for overførsel af penge til lejer, f.eks. i forbindelse med acontoafregning. Hvis man har lejers CPR-nummer, kan man herved også overføre penge til deres NemKonto.

Benyttes til at sende dokumenter til digital underskrivning direkte fra Unik Bolig. Modtageren bliver adviseret via mail, at der ligger et dokument til underskrift, hvorefter de underskriver med digital signatur – sikkert og nemt.

 • Stor effektivisering af sagsbehandlingsprocessen håndteret direkte fra Unik Bolig
 • Automatisk journalisering
 • Overblik og status direkte i Unik Bolig
 • Høj sikkerhed og bedre dokumentation

Overblik over sager, f.eks. byggeprojekter, moderniseringer, klagesager, forsikringssager og interne sager. På sagerne samles oplysninger såsom økonomi, dokumenter, kontakter, budget, posteringer bogført på sagen, fakturaer, etc.

Registrering af tid på sager og administrationsaftaler, samt registrering af sygdom, ferie, flextid, kørsel, etc. Disse oplysninger kan overføres til lønsystem.

Varetager forskellige reguleringsformer, såsom f.eks. pristalsregulering af akkumuleret leje eller basisleje, trappeleje eller omsætningsbestemt leje. Samtidig med reguleringen af lejen kan man regulere depositum, bankgaranti og forudbetalt leje, samt udskrive automatiske reguleringsbreve til lejerne.

Afstemning mellem konti i regnskabet og lejere, kreditorer, debitorer, etc., samt dokumentation heraf. Alle afstemningerne fremgår af en enkelt opgørelse, som afleveres elektronisk, så revisor har alle oplysninger samlet for alle finansenheder og samlekonti.

Overblik over aktiverne i et fælles stamkartotek med automatisk dannelse af afskrivninger til årsregnskabet.

Samler alle oplysninger om realkreditlån ét sted. Data fra kreditforeningerne kan indlæses direkte ind i Unik Bolig, og terminsopkrævninger bogføres automatisk.

Håndtering af udlejningssager, samt kartotek over potentielle lejere, herunder deres behov og stamdata. Det er muligt at udsende materiale til interesserede emner via mail.

Budgetlægning og styring af drift og vedligeholdelse, herunder bygningsdele og tilstandsvurdering. Ud fra tilstandsvurderingen kan man oprette aktiviteter, som skal iværksættes.

Mulighed for selv at lave varme-, vand- og elregnskaber, enten fra automatiske målere eller med registreret forbrug.

Sikrer korrekt udførelse af forskellige momssatser, samt fastsættelse af momsprocenter på ejendomme med splitmoms.

Modulet indeholder guide til momskorrektion, arealmoms samt leje-moms.

1000×850-MKS

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder?

Kontakt Marianne i dag og få et indblik i, hvordan Unik Bolig kan se ud hos jer.